ขณะนี้ BKKgame.com ได้ใช้นโยบายเพิ่มคุณภาพโดยการเปลี่ยนแผ่น DVD และ CD สำหรับเขียนเกมให้ลูกค้ามาเป็นแผ่นคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมตรา RiTEK Excellent ซึ่งมีคุณภาพของแผ่นสูงกว่า Princo มาก ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้ยาวนาน โอกาสที่แผ่นชำรุดมีน้อยมาก เนื่องจากหน้าแผ่นใช้สารเคมีอย่างดีในการฉาบเพื่อจัดเก็บข้อมูล ดูจากแผ่นก็รู้แล้วว่าไฮโซขนาดไหน เพื่อฉลองการเป็นเว็บขายเกมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ราคาแผ่นสูงกว่า Princo ถึง 2 เท่า แต่เพื่อคุณภาพที่สูงกว่าหลายเท่าตัว BKKgame.com จึงจัดมาให้ลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ในราคาเท่าเดิม !!